บทความจากสื่อ

MEDIA’S BLOG

ฤดูหนาว

หิมะที่ขาวโพลนที่ปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ สนุกกับกิจกรรมสกีที่เล่นได้ทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น
พร้อมรับความอบอุ่นของคนในพื้นที่ซึ่งพร้อมที่จะช่วยคลายความหนาวเหน็บในช่วงเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ ที่จังหวัดฟุกุชิมะ