นโยบายการใช้คุกกี้

อัปเดตล่าสุด: 10 มิถุนายน 2024

นโยบายการใช้คุกกี้นี้จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับคุกกี้ และเราใช้งานคุกกี้อย่างไร ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ควรอ่านนโยบายนี้ให้เข้าใจว่าเราใช้งานคุกกี้ประเภทใดบ้าง หรือข้อมูลใดบ้างที่เรารวบรวมโดยใช้คุกกี้ ตลอดจนวิธีการในการนำข้อมูลนั้นไปใช้งาน

คุกกี้ไม่มีข้อมูลใดๆ ที่จะสามารถนำไประบุตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บและได้รับจากคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ จัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน เช่น ที่อยู่ รหัสผ่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ฯลฯ ไว้ในคุกกี้ที่เราใช้งาน

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

อักษรตัวหนาที่ขึ้นต้นประโยค จะถูกจำกัดความภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ และคำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายการใช้คุกกี้

องค์กร (คำว่า “องค์กร” “เรา” หรือ “ของเรา” อย่างใดอย่างหนึ่ง ในข้อตกลงนี้) หมายถึง แผนกการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว สำนักงานการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว จังหวัดฟุกุชิมะ, ที่ตั้ง 2-16 Sugitsuma-cho, Fukushima City, Fukushima Prefecture, Japan 960-8670

คุกกี้ คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นใด โดยมีรายละเอียดของประวัติการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อการนำไปใช้งานในหลากหลายวัตุประสงค์

เว็บไซต์ หมายถึง WE LOVE FUKUSHIMA เว็บไซต์ทางการ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดฟุกุชิมะ, ที่เข้าถึงได้จาก https://welovefukushima.com

คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นในนามที่บุคคลดังกล่าวเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

คุกกี้ อาจเป็นได้ทั้ง “คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)” หรือ “คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies)”

คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์พกพาของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่ คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies) จะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บบราวเซอร์

เราใช้คุกกี้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวรตามจุดประสงค์ด้านล่างนี้

คุกกี้ที่สำคัญจำเป็น (Necessary / Essential Cookies)

ประเภท:คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies)
ดูแลจัดการโดย:องค์กรฯ
วัตถุประสงค์:คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญในการให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ ช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้โดยฉ้อฉล หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอบางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถให้บริการได้ และเราจะใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อการให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น

นโยบายใช้งานคุกกี้ / ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนความยินยอมใช้งานคุกกี้ (Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies)

ประเภท:คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)
ดูแลจัดการโดย:องค์กรฯ
วัตถุประสงค์:คุกกี้เหล่านี้จะระบุว่าผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functionality Cookies)

ประเภท:คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)
ดูแลจัดการโดย:องค์กรฯ
วัตถุประสงค์:คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนค่ากำหนดของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Tracking and Performance Cookies)

ประเภท:คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)
ดูแลจัดการโดย:บุคคลอื่น
วัตถุประสงค์:คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือคุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้เหล่านี้อาจระบุตัวตนของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะผู้เยี่ยมชมรายบุคคล นี่เป็นเพราะโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมจะเชื่อมโยงกับตัวระบุนามแฝงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อทดสอบโฆษณา หน้าเว็บไซต์ ฟีเจอร์ หรือฟังก์ชั่นใหม่ของเว็บไซต์เพื่อดูว่าผู้ใช้ของเรามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น

คุกกี้กำหนดเป้าหมายและเพื่อการโฆษณา (Targeting and Advertising Cookies)

ประเภท:คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)
ดูแลจัดการโดย:บุคคลอื่น
วัตถุประสงค์:คุกกี้เหล่านี้ติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเพื่อให้เราสามารถแสดงโฆษณาที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่สนใจของคุณ คุกกี้เหล่านี้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมของคุณเพื่อจัดกลุ่มคุณกับผู้ใช้รายอื่นที่มีความสนใจคล้ายกัน จากข้อมูลนั้น และด้วยการอนุญาตของเรา ผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามสามารถวางคุกกี้เพื่อให้พวกเขาแสดงโฆษณาที่เราคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณในขณะที่คุณอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

คุกกี้เพื่อการใช้งานโซเชี่ยลมีเดีย (Social Media Cookies)

ประเภท:คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)
ดูแลจัดการโดย:บุคคลอื่น
วัตถุประสงค์:นอกจากคุกกี้ของเราเองแล้ว เรายังอาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์ ส่งโฆษณาบนและผ่านเว็บไซต์ และอื่นๆ คุกกี้เหล่านี้อาจใช้เมื่อคุณแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter หรือ Google+

ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ ก่อนอื่นคุณต้องปิดการใช้งานคุกกี้ในบราวเซอร์ของคุณ จากนั้นจึงลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ในบราวเซอร์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา

หากคุณไม่ยินยอมการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ คุณอาจประสบกับความไม่สะดวกบางประการในการใช้งานเว็บไซต์ และบางฟีเจอร์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

หากคุณต้องการลบคุกกี้หรือสั่งให้เว็บบราวเซอร์ของคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดไปที่หน้าวิธีใช้ของเว็บบราวเซอร์ของคุณ

สำหรับผู้ใช้งานบราวเซอร์ Chrome โปรดดูที่เว็บไซต์ Google
https://support.google.com/accounts/answer/32050

สำหรับผู้ใช้งานบราวเซอร์ Internet Explorer โปรดดูที่เว็บไซต์ Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/278835

สำหรับผู้ใช้งานบราวเซอร์ Firefox โปรดดูที่เว็บไซต์ Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

สำหรับผู้ใช้งานบราวเซอร์ Safari โปรดดูที่เว็บไซต์ Apple:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

สำหรับบราวเซอร์อื่นๆ โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ทางการของเว็บบราวเซอร์เหล่านั้น

ติดต่อเรา

ติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้

คุณสามารถติดต่อเราได้ทางหมายเลขโทรศัพท์: +8124-521-7287 (Japanese)