บทความจากสื่อ

MEDIA’S BLOG

ฤดูร้อน

ใบไม้สีเขียวชอุ่มที่จะเพิ่มความชุ่มชื่นในหัวใจให้แจ่มใสเหมือนพระอาทิตย์ในฤดูร้อน
พร้อมเอร็ดอร่อยไปกับลูกพีชผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดฟุกุชิมะ ในเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม