ไก่ไอสึจิโดริ

Aizujidori (Aizu Chicken)
会津地鶏

มีเรื่องราวเล่ากันมาว่าแรกเริ่มเดิมทีไก่มาจากตระกูลไทระที่หลบหนีหลังจากพ่ายแพ้สงคราม และนำไก่มาเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย เพื่อจะได้ชมปีกอันสวยงามของไก่พันธุ์นี้ พบว่าไก่พันธุ์นี้ได้รับการเลี้ยงดูที่ไอสึมามากกว่า 400 ปี

ในปี 1987 ห้องทดลองและพัฒนาสัตว์ปีกจังหวัดฟุกุชิมะ หรือปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยการเกษตรจังหวัดฟุกุชิมะ แผนกวิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ปีกได้ตรวจสอบและตั้งชื่อพันธุ์ขึ้นมาว่า ไก่ไอสึจิโดริ และตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมาก็ได้เริ่มเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่ไอสึจิโดริเพื่อกินเนื้ออย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นพันธุ์แท้ทำให้เนื้อเยอะ

ไฮไลท์ของฟุกุชิมะที่ห้ามพลาด

おすすめの観光スポット