โรงแรมฮาระทากิ

Harataki Hotel
会津東山温泉 原瀧

หนึ่งในไม่กี่แห่งที่มีตาน้ำพุร้อนอยู่ในพื้นที่ของโรงแรม น้ำออนเซ็นของที่นี่จึงมีคุณภาพดีกว่าที่อื่น การแช่น้ำออนเซ็นที่ออกจากตาน้ำพุร้อนใหม่ ๆ จะค่อย ๆ เยียวยาร่างกายและหัวใจของท่านให้ผ่อนคลาย หลังอาบน้ำท่านจะได้เพลิดเพลินกับความล้ำลึกของวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น

ที่อยู่ 235 Higashiyama Yumoto, Aizu Wakamatsu, Fukushima 965-0814
พิกัด
โค้ดใส่ GPS รถยนต์ 97 205 596*12
โทร +81-242-26-4126
โทรสาร +81-242-27-5739
E-MAIL kato.k@yumeguri.co.jp
Website http://www.yumeguri.co.jp/en/