เส้นทางบันได-อาซูมะ

Bandai Azuma Skyline
磐梯吾妻スカイライン

เส้นทางชมวิวที่มีความยาวถึง 29 กิโลเมตร จากทาคายุออนเซ็นไปจนถึงสัน-เขาทสึจิยุ ซึ่งจุดที่สูงที่สุดนั้นอยู่ที่ 1,622 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตลอดทุกฤดูกาลนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามที่แปรเปลี่ยนของธรรมชาติ ชมทิวทัศน์สีขาวเป็นประกายจากหิมะในฤดูหนาว สีเขียวขจีจากฤดูร้อนไปจนถึงสีส้มแดงสดใสของใบไม้เปลี่ยนสีจากฤดูใบไม้ร่วง พร้อมชมวิวพาโนรา-มาของเมืองฟุกุชิมะและสถานที่ใกล้เคียง

โค้ดใส่ GPS รถยนต์ 475 243 794*67
วันหยุด เปิดให้ชมตั้งแต่ปลาย เม.ย. - ต้น พ.ย.
โทร +81-242-64-3478
Website www.urabandai-inf.com