หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ

Ouchi-juku
大内宿

หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เป็นจุดแวะพักผ่อนของผู้ที่เดินทางจากเมืองไอสึไปยังนิกโก บ้านเรือนของที่นี่เป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันสำคัญของประเทศในปี 1981 ปัจจุบันบ้านเรือนหลาย ๆ หลังได้รับการปรับปรุงดูแลใหม่ และได้มีการเปิดเป็นร้านอาหารและร้านขายของฝากต่าง ๆ รวมถึงมีบ้านพักให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักและสัมผัสกับความเป็นอยู่ในแบบชาวบ้านสมัยก่อน

ที่อยู่ Yamamoto, Ouchi, Shimogo, Minamiaizu, Fukushima 969-5207
พิกัด
เวลาเปิด - ปิด แตกต่างกันไปในแต่ละร้าน
วันหยุด แตกต่างกันไปในแต่ละร้าน
โทร +81-241-68-3611 (สมาคมการท่องเที่ยวหมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ)
Website http://ouchi-juku.com