หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ

To no Hetsuri
塔のへつり

อนุสรณ์แห่งธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจนกลายเป็นหน้าผารูปร่างแปลกตา ซึ่งด้านบนผาเป็นเหมือนหอคอยที่เมื่อมองลงมาจะเห็นแม่น้ำโอคาวะสีเขียวมรกตอันใสสะอาดเบื้องล่าง นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามผ่านสะพานแขวนเพื่อชมหน้าผาและร่องผา รวมถึงหินหน้าตาแปลก ๆ มากมาย อีกทั้งภายในยังมีจุดให้สักการะพระโพธิสัตว์ด้วย และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงบริเวณหน้าผาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีส้มเหลืองจากต้นไม้ใบหญ้า จุดชมธรรมชาติสวย ๆ อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด

• ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี : กลางเดือน ต.ค. – ต้นเดือน พ.ย.

ที่อยู่ 5316 Shitayabashi, Yagoshima, Shimogo, Minamiaizu, Fukushima 969-5204
พิกัด
การเดินทาง • โดยรถสาธารณะ :
จากสถานีโทโนะ เฮทสึริ (To no Hetsuri Station) เดินประมาณ 3 นาที

• โดยรถยนต์ :
จากชิราคาวะ IC (Shirakawa IC) ทางด่วนโทโฮคุ (Tohoku Expressway) ประมาณ 60 นาที
โทร +81-241-69-1144 (แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชิโมะโก)
Website http://shimogo.jp/sightseeing/tonohetsuri/

ไฮไลท์ของฟุกุชิมะที่ห้ามพลาด

HILIGHT SPOTS