ศาลเจ้าอิวากิ ยุโมโตะออนเซ็น

Iwaki Yumoto Onsen Shrine
いわき湯本 温泉神社

เทพแห่งออนเซ็นและยารักษาได้สถิตอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ โดยศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการกราบไหว้จากชาวบ้านเสมือนเป็นเทพเจ้าชินโตที่ปกปักรักษาเมืองยุโมโตะ สามารถมาแช่ออนเซ็นชำระล้างร่างกาย พร้อมกราบไหว้เทพเจ้าเพื่อชำระล้างจิตใจได้ที่เมืองออนเซ็นเก่าแก่แห่งนี้

ที่อยู่ 322 Sahako, Jobanyumoto, Iwaki, Fukushima 972-8321
พิกัด
โค้ดใส่ GPS รถยนต์ 82 311 595*52
โทร +81-246-42-2007
Website http://onsen-jinja.or.jp