ศาลเจ้าทาคาคุระ

Takakura Shrine
高倉神社

ศาลเจ้าทาคาคุระตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านโออุจิจูคุเป็นเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครอง 7 หมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านโออุจิจูคุ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัด ต้นสนต้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลเจ้า ลำต้นของต้นสนนั้นเป็นภาพที่งดงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสีเขียว เทศกาลฮันเกะที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าทาคาคุระนั้นว่ากันว่าเป็นเทศกาลเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 800 ปี เป็นเทศกาลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขอพรให้ทำการเกษตรอุดมสมบูรณ์ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จับต้องไม่ได้ของเมืองชิโมะโก

ที่อยู่ Yamamoto, Ouchi, Shimogo, Minamiaizu, Fukushima 969-5207
พิกัด
การเดินทาง โดยรถสาธารณะ :
จากสถานียุโนะคามิออนเซ็น (Yunokamionsen Station) รถไฟท้องถิ่นไอสึ (Aizu Railway) โดยรถบัสซารุยุโก (Saruyu-go) ประมาณ 20 นาที หรือโดยรถแท็กซี่ประมาณ 15 นาที
เวลาเปิด - ปิด สามารถเข้าไปสักการะได้ตามอัธยาศัย
วันหยุด ไม่มีวันหยุด
ค่าใช้จ่าย ฟรี
โทร +81-241-69-1144
(แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชิโมะโก)
Website https://www.fukutabi.net/ooutijyuku/takakurajinnjya.html

ไฮไลท์ของฟุกุชิมะที่ห้ามพลาด

HILIGHT SPOTS