ศาลเจ้าชินกูคุมาโนะ

Shingukumano Shrine
新宮熊野神社

ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในปี 1055 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ภายในอาคารหลักที่เป็นหอสักการะเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยเฮอัน หลังคามีความสูงที่ยืนหยัดได้ด้วยเสาใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร รวมแล้ว 44 ต้น รอบด้านเปิดโล่งไม่มีผนัง ซึ่งที่นี่ถูกใช้ให้เป็นสถานที่ฝึกตนของนักบวช ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงรอบบริเวณจะถูกย้อมด้วยสีเหลืองอร่ามสดใสจากต้นกิงโกะ หรือแปะก๊วยที่มีอายุยาวนานกว่า 800 ปี ในตอนกลางคืนมีการแสดงไฟฉายไปยังต้นแปะก๊วยให้ชมความงามในตอนกลางคืน

ฤดูกาลชมต้นแปะก๊วย : กลาง – ปลายเดือน พ.ย.

ที่อยู่ 2258 Shingukumano Keitoku, Kitakata, Fukushima 966-0923
พิกัด
โค้ดใส่ GPS รถยนต์ 97 700 810*31
เวลาเปิด - ปิด 8.30 - 17.00 น. * ธ.ค. - มี.ค. เปิดให้เข้าเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ 300 เยน เด็ก 200 เยน เด็กไม่เกินชั้นมัธยมฯต้นเข้าฟรี
โทร +81-241-23-0775
Website http://www.kitakata-kanko.jp/category/detail.php?id=60