ทุ่งโซลาร์เซลล์ตำบลโทมิโอกะ SAKURA

Tomioka-machi Solar PV Park SAKURA
富岡復興メガソーラー・SAKURA

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น ที่เมืองโทมิโอกะ จังหวัดฟุกุชิมะ จากที่มีประชากรอาศัยอยู่เมื่อก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ประมาณ 16,000 คน ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2019 เหลือประชากรอาศัยอยู่เพียง 850 คน

แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่มากมายกว่า 110,000 แผง ถือเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมใหม่ของเมืองแห่งนี้ ที่สามารถผลิตปริมาณไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับความต้องการของประมาณ 9,100 ครัวเรือนในหนึ่งปี โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรที่ถูกทิ้งร้างเนื่องมาจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการจำหน่ายไฟฟ้าก็ได้นำไปใช้ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ซึ่งภายในบริเวณแหล่งผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มีการติดตั้งบอร์ดและหอสังเกตการณ์จึงสามารถมาศึกษาดูงานได้

ที่อยู่ Oishihara, Kamiteoka, Tomioka, Futaba, Fukushima 979-1141
พิกัด
การเดินทาง • โดยรถสาธารณะ :
จากสถานี JR โทมิโอกะ (JR Tomioka Station) สายโจบัง (Joban Line) ต่อรถประมาณ 12 นาที

• โดยรถยนต์ :
จากโจบังโทมิโอกะ IC (Joban Tomioka IC) ทางด่วนโจบัง (Joban Expressway) ประมาณ 5 นาที
เวลาเปิด - ปิด 9.30 - 14.30 น. (พ.ค. - ต.ค.), 9.30 - 15.30 น. (พ.ย. - เม.ย.)
วันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, เทศกาลโอบ้งไหว้บรรพบุรุษ, วันปีใหม่
โทร +81-240-22-9009 (แผนกพัฒนาฟื้นฟูอุตสาหกรรม ตำบลโทมิโอกะ)
Website https://www.hopetourism.jp/facility.html?id=34

ไฮไลท์ของฟุกุชิมะที่ห้ามพลาด

おすすめの観光スポット